Informaciniai pranešimai

Straipsnis

AB Sparta užbaigė projekto AB Sparta eksporto rinkų plėtra ir pardavimų eksporto rinkose didinimas“ įgyvendinimą.

2012 03 20

 

 

 

 

Dok2

 

 

AB Sparta darbo našumo, konkurencingumo ir eksporto didinimas, diegiant pažangias informacines technologijas.

2012 08 31

 

 

dok1

 

AB Sparta užbaigė projekto AB Sparta eksporto rinkų plėtra ir pardavimų eksporto rinkose didinimas“ įgyvendinimą.

2014 03 18

 

 

 

 

 

AB Sparta užbaigė projekto AB Sparta eksporto rinkų plėtra ir pardavimų eksporto rinkose didinimas“ įgyvendinimą.

2015 08 25

 

 

 

Elektroninio verslo sprendimų, kuriais siekiama optimizuoti įmonės verslo procesus, diegimas AB Sparta.

2016 06 16

 

 

 

 

 

 

AB Sparta įgyvendino projektą pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „E-verslas LT“.

2017 07 17